lunes, 7 de septiembre de 2009

LA CRISI FINANCERA ES DISPARA

La crisi financera dispara un 30% les queixes davant del Banc d'Espanya.

Les reclamacions davant del Banc d'Espanya es van disparar el 2008. "La major sensibilitat dels usuaris arran de la crisi financera" ha provocat, segons el supervisor, que els escrits de queixa augmentessin un 30% el passat exercici, fins a sumar prop de 7.500.

Les demandes d'intermediació davant el supervisor han crescut notablement, però els incidents que les originen no han variat. Els principals motius de queixa van tornar a ser les qüestions relatives a préstecs i crèdits (26% del total), dipòsits (22,7%) i les targetes de crèdit i dèbit (17,2%).

Pel que fa al tipus d'entitat, crida l'atenció la incidència de les protestes contra bancs. Aquests acaparen el 53,4% de les reclamacions rebudes, tot i comptar amb una quota de mercat inferior. Mentrestant, les caixes d'estalvi van provocar el 34%. En termes relatius, per cada 100 oficines obertes al públic, els bancs van rebre 26 reclamacions i les caixes, 10.

Els bancs leguen que aquesta forta disparitat s'explica perquè ells tenen més presència en activitats com els préstecs al consum, o les targetes de crèdit, dos negocis propicis per a generar desencontres entre el client i el banc.

No hay comentarios:

.