viernes, 5 de diciembre de 2008

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La violència de gènera, concretament la que
s´exerceix sobre les dones, inclou una quantitat de pràctiques que les
han coaccionades durant anys i que han restat invisibles davant els
nostres ulls. per tant, per tal de ser capaços de reaccionar davant un
fenomen social d´aquesta mena, primer hauríem de ser capaços
d´indetificar-lo i d´anomenar-lo.
La cultura, dins el fenomen de la violència de gènere,
té una importància destacada per deixar clar que aquesta forma de
violència és una construcció social i no una acció irracional. En
aquest concepte s´hi inclouen totes les formes de maltractament
psicològic, d´abús personal, d´explotació sexual i d´agressió fisica a
les quals es troben sotmeses les dones, només per ser això: dones.
Històricament, la violència de gènera ha estat tan
arrelada en la nostra societat, que, a hores d´ara, ens costa
identificar-la. Quan finalment ens adonem passa a denominar-se problema social,
entès com aquell que el pateix de manera sistemàtica un tipus de col·lectiu.
L´existència dels grups feministes han ajudat a assenyalar aquesta nova
realitat i, juntament amb altres agents socials: mitjans de
comunicació, associacions de defensa dels drets humans, ect, han
identificat aquest greu problema.
L´any 1993, I´ONU va reconèixer els drets de les dones
com a drets humans i va declara, que la violència contra les dones
suposa una violència dels drets humans,. L´any 1995, a la conferència
de Beijing de L´ONU, el fenomen de la violència de gènere es va
consagrar internacionalment com un problema social. Si no queda definit
que la violència contra les dones és un greu atemptat contra els drets
humans no es pot mesurar ni el seu abast ni la seva incidència.

No hay comentarios:

.